VII Dolnośląski Puchar Karpiowy Powraca
Dodane przez Pawel dnia Styczeń 06 2013 15:12:59


Miło nam poinformować, że cykliczne zawody pod nazwą Dolnośląski Puchar Karpiowy powraca od nowego 2013 roku. Zawody łączą się razem z Klubem Karp Oleśnica, który w roku 2012 organizował I Integracje Karpiową w Oleśnicy. Zawody odbędą się w dniach 13 - 16 czerwca 2013 roku nad łowiskiem Stradomia. Zawody zapowiadają się bardzo interesująco i będą bardzo przystępne cenowo. Wpisowe bowiem kosztować będzie 400zł od zespołu. Każdy z uczestników otrzyma upominki a w cenę wpisowego wliczone będą obiady, które codziennie będą dostarczane do każdego zespołu nad wodą. Podczas zawodów będzie możliwość wywózki zestawów, tak jak odbywało się to podczas wcześniejszych zawodów. Więcej informacji już wkrótce. Informacje i zapisy na zawody można zgłaszać pod nr tel. 693783603 - Paweł Szewc lub 609242381 - Wiesław Węgrzynowicz. Serdecznie zapraszamy.


Rozszerzona zawartość newsa


Miło nam poinformować, że cykliczne zawody pod nazwą Dolnośląski Puchar Karpiowy powraca od nowego 2013 roku. Zawody łączą się razem z Klubem Karp Oleśnica, który w roku 2012 organizował I Integracje Karpiową w Oleśnicy. Zawody odbędą się w dniach 13 - 16 czerwca 2013 roku nad łowiskiem Stradomia. Zawody zapowiadają się bardzo interesująco i będą bardzo przystępne cenowo. Wpisowe bowiem kosztować będzie 400zł od zespołu. Każdy z uczestników otrzyma upominki a w cenę wpisowego wliczone będą obiady, które codziennie będą dostarczane do każdego zespołu nad wodą. Podczas zawodów będzie możliwość wywózki zestawów, tak jak odbywało się to podczas wcześniejszych zawodów. Więcej informacji już wkrótce. Informacje i zapisy na zawody można zgłaszać pod nr tel. 693783603 - Paweł Szewc lub 609242381 - Wiesław Węgrzynowicz. Serdecznie zapraszamy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt realizowany przez LGD Dobra Widawa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2007-2013, osi IV LEADER, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Proszę również przy zapisywaniu się na zawody o podanie swoich danych takich jak:

- imię i nazwisko kapitana drużyny
- adres kapitana drużyny do korespondencji wraz z kodem pocztowym
- telefon kontaktowy
- e-mail (jeśli jest)
- imię i nazwisko drugiego zawodnika
- imię i nazwisko asystenta drużyny

Powyższe dane można przesłać po skontaktowaniu się telefonicznie z organizatorem, na adres e-mail lub smsem na numer organizatora 693783603 lub 609242381 - Wiesław Węgrzynowicz.


Wpisowe na VII Dolnośląski Puchar Karpiowy wynosi 400zł od zespołu.


Wpisowe należy wpłacać na poniższe konto bankowe:


PAWEŁ SZEWC
Police 11
56-320 Krośnice
PKO BP 17 1020 3017 0000 2702 0154 6787Regulamin VII Dolnośląskiego Pucharu Karpiowego Stradomia 2013r.


1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach i zgodnie z zasadą "catch and relase", czyli złów i wypuść.
2. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb i dużego podbieraka karpiowego.
3. Dozwolone jest sondowanie dna, wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowisk ze środków pływających przez całą dobę pod warunkiem podpisania oświadczenia, że zawodnik pływa tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wywózka jest dozwolona w obrębie własnego stanowiska patrząc na wprost.
4. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania i zakładania kapoka podczas pływania po zbiorniku. Organizator nie będzie dostarczał kapoków.
5. Ze względów bezpieczeństwa zakazuje się pływania po zbiorniku zawodnikom, którzy nie będą mieli na sobie założonych kamizelek ratunkowych (kapoków). Każdy z zawodników, a także asystent, którzy będą pływać po zbiorniku muszą mieć założone kapoki. Zawodnicy, którzy nie będą posiadali kapoków mogą łowić wyłącznie z brzegu nie używając środka pływającego w postaci pontonu czy łódki. Organizator lub sędzia ma prawo sprawdzić czy zawodnicy posiadają kamizelki ratunkowe. Zawodnicy, którzy będą pływać własnymi środkami pływającymi robią to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność i nie mogą rościć sobie jakichkolwiek praw w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada za ewentualne nieszczęśliwe wypadki zawodników podczas trwania zawodów.
6. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowania metody spławikowej i drgającej szczytówki. Dozwolone jest stosowanie przynęt i zanęt zwierzęcych.
7. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie i amury o masie powyżej 2 kg.
8. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu.
9. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.
10. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych. Ważenie ryb odbywa się dwa razy dziennie w godzinach 10-12 oraz 18-20.
11. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody.
12. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami.
13. Z uwagi na to, że zawody karpiowe są rozgrywane zgodnie z zasadami fair play prosi się wszystkich zawodników o umożliwienie wyholowania ryby, która wejdzie w żyłki drużyny sąsiadującej. Zgodnie z zasadami fair play drużyna sąsiednia powinna, (choć nie musi) wyjąć wędki z wody w celu umożliwienia wyholowania ryby.
14. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska.
15. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę wszystkich złowionych ryb, wówczas o wyższym miejscu decyduje większa liczba złowionych karpi a jeśli to nie rozstrzygnie wówczas wygrywa drużyna, która jako pierwsza złowiła rybę.
16. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego stanowiska, nie dalej niż 5 metrów w jedną i w drugą stronę od wbitego palika z numerkiem.
17. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę).
18. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników.
19. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.
20. Na stanowisku mogą przebywać jedynie zawodnicy i asystenci. Osoby niebiorące udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu.
21. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się zawodnikom samochodami. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizator, sędziowie oraz osoby dostarczające obiady lub artykuły spożywcze.
22. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.
23. Kiedy jeden z zawodników zrezygnuje z połowów, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym poinformować organizatora.
24. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
25. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
26. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników.
27. Dozwolone jest rozbijanie wszelkiego typu namiotów zarówno z podłogą jak i bez niej.
28. Za każde zachowanie niezgodne z regulaminem zawodów drużyna może otrzymać kary upomnienia tj: 1-upomnienie -2kg, 2-upomnienie -4kg, 3-upomnienie równa się z dyskwalifikacją zespołu.
29. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może zakazać wywożenia zestawów lub nawet przerwać zawody. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.
30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.


Z uwagi na całodobową wywózkę proszę solidnie przygotować sprzęt pływający oraz wyposażyć go w następujące rzeczy:


- ponton lub łódź wyposażona w dwa wiosła
- czerpak do wody
- kotwicę
- 15 metrów linki ratowniczej
- lampkę sygnalizacyjną zwłaszcza podczas wypłynięcia w nocy
- sygnał dźwiękowy np. trąbka lub gwizdek
- kamizelki ratunkoweASYSTENT DRUŻYNY


Każda z drużyn VII DPK może, (ale nie musi) zabrać ze sobą asystenta do pomocy podczas zawodów. Asystent zobowiązany jest do zarejestrowania się w biurze zawodów tak jak zawodnicy. Asystent podczas zawodów może jedynie pomagać drużynie przy:
- przygotowaniu stanowiska,
- wywózce zestawów, ale tylko wiosłując lub sterując środkiem pływającym,
- pilnowaniu całego stanowiska, gdy z jakiś przyczyn obaj zawodnicy opuszczą je lub we dwójkę wywożą zestawy,
- zgłaszaniu ryb do sędziego,
- dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków.

Asystentowi nie wolno:
- przygotowywać zestawów,
- przygotowywać zanęty oraz nęcić
- zarzucać wędek,
- zacinać holować i podbierać ryb,


LOSOWANIE STANOWISK


Losowanie stanowisk odbędzie się w następujący sposób:

Będą dwa pojemniki do losowania, w jednym z nich będzie numer drużyny, a w drugim numery stanowisk. Najpierw zostanie wylosowana pierwsza drużyna, która będzie losować dla siebie numer stanowiska, a następnie z drugiego pojemnika następną drużynę i tak kolejno aż do skończenia losowania. Wszystkie zespoły losują tylko i wyłącznie jeden raz i w żaden sposób wylosowanego stanowiska nie można już zmienić.

Program zawodów VII DPK 2013r.


Każdy z uczestników DPK przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do rejestracji, organizator ma prawo zdyskwalifikować tę drużynę.

Patronat medialny nad imprezą objęli:

KARP MAX, CARP PLANETSponsorami zawodów są:
NATURAL BAIT
Urząd Miasta Oleśnica
Burmistrz miasta Oleśnica
Gmina Oleśnica
Wójt Gminy Oleśnica
Urząd Miasta i Gminy Syców
Burmistrz Miasta i Gminy Syców
PZW Syców
Lgd Dobra Widawa
CrezyCarp-Kępno
REG-PLAST Wrocław
Demar
SED-WAM
Sklep wędkarski Oleśnica Mariusz Wanikiewicz
Natural Bait
Aller Aqua


Więcej informacji na temat uczestnictwa w imprezie i samej wody można uzyskać bezpośrednio u organizatora pod numerem telefonu 693 783 603 - Paweł Szewc, a także e-mail dpk4@o2.pl lub na stronie portalu Carp Planet www.carpplanet.eu gdzie można znaleźć regulamin, program zawodów oraz wiele innych potrzebnych informacji.

Mapka Zbiornika

Karpie ze Stradomii:Z karpiowymi pozdrowieniami organizator zawodów Paweł Szewc i Wiesław Węgrzynowicz.

Już wkrótce przedstawimy opis Łowiska Stradomia.